34.775 VI, AR

Motie-Vlietstra (PvdA) c.s. over het in stand houden van de bestaande rechtbanken en gerechtshovenIn deze motie wordt de regering verzocht de bestaande rechtbanken en gerechtshoven in stand te houden.Kerngegevens

nummer 34.775 VI, AR
ingediend 19 februari 2019
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 5 maart 2019 ingetrokken.
indiener(s) J.G. Vlietstra (PvdA)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
D.J.H. van Dijk (SGP)
R.F. Ruers (SP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (34.775 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)