34.805, E

Motie-Ten Hoeve (OSF) c.s. over de beoordeling van toekomstige herindelingsadviezenIn deze motie wordt de regering verzocht bij de beoordeling van toekomstige herindelingsadviezen uitdrukkelijk na te gaan of de procedure die gevolgd is voldoende zorgvuldig is geweest en of de concrete motivering en doelstellingen van een besluit tot herindeling voldoende argumentatie bezitten om deze ook in een situatie waar gebrek aan draagvlak bestaat te kunnen verdedigen.Kerngegevens

nummer 34.805, E
ingediend 10 juli 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 10 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.
indiener(s) H. ten Hoeve (OSF)
mede ondertekend door F. Köhler (SP)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
J.G. Nagel (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Samenvoeging gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (34.805)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)