34.805

Samenvoeging gemeenten Groningen, Haren en Ten BoerDit wetsvoorstel strekt tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer tot de nieuwe gemeente Groningen.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is het herindelingsadvies van de provincie Groningen, voorzien van positieve zienswijzen van de gemeenten Groningen en Ten Boer. Het draagvlak voor deze herindeling is in de gemeente Haren weliswaar beperkt, maar de regering acht het van belang dat wordt gekomen tot een duurzame oplossing voor de regio, opdat de gemeenten in deze regio zich kunnen richten op hun taken in plaats van voortdurende discussies over de bestuurlijke toekomst. Het toekomstperspectief van Haren is zodanig onzeker dat een zelfstandig voortbestaan van deze gemeente risicovol is. Een herindeling met de gemeenten Groningen en Ten Boer is voor Haren op korte termijn de enige optie tot herindeling.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 24 april 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV, SP, PvdD, 50PLUS, SGP en FvD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2018 na hoofdelijke stemming met 49 stemmen voor (VVD, ChristenUnie, GroenLinks, D66, CDA en PvdA) en 25 stemmen tegen (PVV, OSF, SP, PvdD, SGP en 50PLUS) aangenomen.

De motie-Ten Hoeve (OSF) c.s. over de beoordeling van toekomstige herindelingsadviezen (EK, E) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

12 oktober 2017

titel

Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

32