34.854, K

Gewijzigde motie-Nagel (50PLUS) c.s. over het niet bekrachtigen van een aangenomen intrekkingswetsvoorstelIn deze motie wordt de regering verzocht het intrekkingswetsvoorstel niet te bekrachtigen voordat de uitspraak van de rechtbank, die op 1 augustus 2018 zal worden gedaan, bekend is.Kerngegevens

nummer 34.854, K
ingediend 3 juli 2018
gewijzigd 3 juli 2018
behandelstatus gewijzigd
ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 10 juli 2018 ingetrokken.
indiener(s) J.G. Nagel (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
F. Köhler (SP)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Intrekking van de Wet raadgevend referendum (34.854)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)