Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.213, O

Motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over een novelle om garantieregelingen ter voorkoming van verslechtering in te voerenIn deze motie wordt de regering verzocht te komen tot een novelle, waarin zodanige garantieregelingen in het wetsvoorstel worden ingevoerd, dat er geen verslechtering zal ontstaan bij diegenen die er mogelijk op achteruit gaan door invoering van onderliggende harmonisatiewet.Kerngegevens

nummer 35.213, O
ingediend 19 mei 2020
behandelstatus ingediend
toelichting behandelstatus Stemming op 26 mei 2020.
indiener(s) J.W.E. de Vries (Fractie-Otten)
mede ondertekend door H. Otten (Fractie-Otten)
dossier(s) Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes (35.213)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)