35.233, E

Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het uitwerken van meerdere beleidsopties die uitgaan van afbouw van de derogaties



In deze motie wordt de regering verzocht om in de aanloop naar het zevende pakket met nitraatmaatregelen meerdere beleidsopties uit te werken die uitgaan van afbouw van de derogaties en deze te betrekken bij de verdere besluitvorming.



Kerngegevens

nummer 35.233, E
ingediend 16 december 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en OSF stemden voor.
indiener(s) S.M. Kluit (GroenLinks)
mede ondertekend door F. Karimi (GroenLinks)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35.233)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)