35.233, F

Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over een specifiek tijdpad om te voldoen aan de reguliere normen uit de NitraatrichtlijnIn deze motie wordt de regering verzocht om een plan van aanpak op te stellen met daarin een specifiek tijdpad om te voldoen aan de reguliere normen uit de Nitraatrichtlijn, en de Kamer hierover voor 1 mei 2020 te informeren.Kerngegevens

nummer 35.233, F
ingediend 16 december 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, PvdD, PvdA en OSF stemden voor.
indiener(s) S.M. Kluit (GroenLinks)
mede ondertekend door F. Karimi (GroenLinks)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
dossier(s) Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35.233)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)