35.241, H (voorheen G)

Gewijzigde motie-Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over het voorkomen van dubbele heffingIn deze motie wordt de staatssecretaris verzocht te bevorderen dat in onvoorziene gevallen waarin de richtlijnen ATAD1 en ATAD2 zich er niet tegen verzetten, in de uitvoeringspraktijk, dubbele heffing zoveel mogelijk te voorkomen, voor zover de wet en de daarbij behorende toelichting dit toestaan, en om het komende jaar in gesprek te gaan met de Europese Commissie en andere lidstaten om te bezien of en zo ja, hoe dubbele heffing kan worden weggenomen als de oorzaak in deze richtlijnen is gelegen.Kerngegevens

nummer 35.241, H (voorheen G)
ingediend 10 december 2019
gewijzigd 16 december 2019
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, D66, ChristenUnie, SGP, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) P.H.J. Essers (CDA)
P.W. Geerdink (VVD)
mede ondertekend door J.J. Atsma (CDA)
H. Doornhof (CDA)
Th.W. Rietkerk (CDA)
afgevallen ondertekenaar(s) M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.241)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering