35.300, E

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over opnemen van krimp van de veestapel als beleidsinstrument in het stikstofreductiebeleidIn deze motie wordt de regering verzocht een krimp van de veestapel als beleidsinsturment op te nemen in het stikstofredcutiebeleid.Kerngegevens

nummer 35.300, E
ingediend 29 oktober 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 5 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdD en PvdA stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door M.J.M. Kox (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)