35.300 VI, W

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de invoering van het legaliteitsbeginselIn deze motie wordt de regering verzocht om een onderzoek in te stellen, bijvoorbeeld door het WODC, naar de mogelijkheden in hoeverre de (gedeeltelijke) invoering van het legaliteitsbeginsel kan bijdragen tot een meer effectieve en snellere rechtspleging, lagere recidive en een hogere aangiftebereidheid zodat de misdaad effectief teruggedrongen kan worden in Nederland.Kerngegevens

nummer 35.300 VI, W
ingediend 10 maart 2020
bij Het beleidsdebat Staat van de rechtsstaat
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 7 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (35.300 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)