35.300 VI, X

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het VN VluchtelingenverdragIn deze motie wordt de minister voor Rechtsbescherming verzocht om de Kamer voor 1 juni 2020 schriftelijk uitsluitsel te geven over de status van het onafhankelijk onderzoek naar het VN Vluchtelingenverdrag en de inhoud van dit onafhankelijk onderzoek te delen met de Kamer.Kerngegevens

nummer 35.300 VI, X
ingediend 10 maart 2020
bij Het beleidsdebat Staat van de rechtsstaat
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Vervallen op 20 april 2021 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (35.300 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)