35.347, H

Motie-Van Pareren (FVD) c.s. over een transparant meet- en monitoringnetwerk aangaande stikstofemissieIn deze motie wordt de regering verzocht haar bevoegdheden aan te wenden zodat het RIVM de betreffende gegevens verstrekt en om zo snel mogelijk te komen tot een volledig transparant meet- en monitoringnetwerk aangaande stikstofemissie.Kerngegevens

nummer 35.347, H
ingediend 17 december 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SGP en FVD stemden voor.
indiener(s) J. van Pareren (FVD)
mede ondertekend door A.J.A. Beukering (FVD)
P.B. Cliteur (FVD)
A. Nanninga (FVD)
N.J.F. Pouw-Verweij (FVD)
L.F.A.M. van Wely (FVD)
dossier(s) Spoedwet aanpak stikstof (35.347)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)