35.347, I

Motie-Van Pareren (FVD) c.s. over reeds vergunde emissierechtenIn deze motie wordt het kabinet verzocht om als uitgangspunt reeds vergunde emissierechten niet af te nemen, dan wel dat als er sprake is van afroming van emissierechten, daarvoor een marktconforme vergoeding te verstrekken.Kerngegevens

nummer 35.347, I
ingediend 17 december 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SGP en FVD stemden voor.
indiener(s) J. van Pareren (FVD)
mede ondertekend door A.J.A. Beukering (FVD)
P.B. Cliteur (FVD)
A. Nanninga (FVD)
N.J.F. Pouw-Verweij (FVD)
L.F.A.M. van Wely (FVD)
dossier(s) Spoedwet aanpak stikstof (35.347)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)