35.347, J

Motie-Van Pareren (FVD) c.s. over het betrekken van andere infrastructurele projecten en institutionele bouw bij verruimde maatregelenIn deze motie wordt de regering verzocht ook andere infrastructurele projecten en institutionele bouw te betrekken in haar verruimende maatregelen.Kerngegevens

nummer 35.347, J
ingediend 17 december 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SGP en FVD stemden voor.
indiener(s) J. van Pareren (FVD)
mede ondertekend door A.J.A. Beukering (FVD)
P.B. Cliteur (FVD)
A. Nanninga (FVD)
N.J.F. Pouw-Verweij (FVD)
L.F.A.M. van Wely (FVD)
dossier(s) Spoedwet aanpak stikstof (35.347)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)