35.403, H

Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over het rechtsstaatmechanisme in het Meerjarig Financieel KaderIn deze motie spreekt de Kamer uit dat een effectief rechtsstaatmechanisme in het komende Meerjarig Financieel Kader (MFK) minimaal de bescherming van onafhankelijke rechtspraak en democratie, eerlijke verkiezingen en een vrije pers dient te omvatten, en een besluitvormingsprocedure die voldoende garantie biedt voor een daadwerkelijk gebruik van dit mechanisme.

Tevens wordt de regering verzocht er zich in de Europese Raad maximaal voor in te zetten dat de uitkomst van de triloog aan bovenstaande criteria voldoet, inclusief inactiviteitsclausule, en de uitkomst ervan goed mee te laten wegen voor goedkeuring van het MFK.Kerngegevens

nummer 35.403, H
ingediend 3 november 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 10 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden tegen.
indiener(s) C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
J.P. Backer (D66)
W.T. van Ballekom (VVD)
G. Gerbrandy (OSF)
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
R.A. Koole (PvdA)
A.G.J.M. Rombouts (CDA)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2020 (35.403)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)
uitvoeringsstatus uitgevoerd


Uitvoering