Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.430

Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economieIn deze tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2020 (35.300 XV) gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die genomen zijn ten aanzien van de uitbraak van het coronavirus. Een eerdere ISB (35.415) bevatte ook al correcties van de SZW-begroting voor 2020.

In een derde ISB (35.473) wordt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2020 verder gecorrigeerd in verband met de noodmaatregelen die zijn beschreven in de brief Noodpakket banen en economie 2.0 van 22 mei 2020 (EK 35.420, G met bijlagen).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 16 april 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 21 april 2020 ingediende motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het verlengen van de WW-duur met 3 maanden (EK, C) is op 12 mei 2020 aangehouden.

De motie-Van Rooijen (50PLUS) over de toegang van AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers tot de TOZO-regeling (EK, D) is op 12 mei 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF en PvdD stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

2 april 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 2 april van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 2 april, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 2 april.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-61] documenten

Sociale media menu