35.430, D

Motie-Van Rooijen (50PLUS) over de toegang van AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers tot de TOZO-regelingIn deze motie wordt in verband met de coronacrisis de regering verzocht AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers toegang te verlenen tot het bijzondere bijstandsdeel van de TOZO-regeling, óf tijdelijk onder gelijke voorwaarden toegang te geven tot de AIO, en voorts AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers toegang te verlenen tot het lening-deel van de TOZO-regeling.Kerngegevens

nummer 35.430, D
ingediend 21 april 2020
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 12 mei 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF en PvdD stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.430)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)