35.526 / 35.874, BW

Motie-Raven (OSF) over de beperkende maatregelen ter bestrijding van COVID-19 niet van toepassing verklaren op volledig gevaccineerdenIn deze motie wordt de regering verzocht om bij de eerstvolgende ministerraad te beroordelen of er ruimte is om de beperkende maatregelen ter bestrijding van het virus COVID-19 niet van toepassing te verklaren op volledig gevaccineerden.Kerngegevens