35.529, K

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een overzicht van alle aandeelhouders van FMOIn deze motie wordt de regering verzocht om de Eerste Kamer op korte termijn een overzicht van alle aandeelhouders van FMO met hun respectievelijke actuele aandelenbelang in FMO te verstrekken.Kerngegevens

nummer 35.529, K
ingediend 6 juli 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, SP, PVV en PvdD stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)