35.531, G

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over geen toestemming geven voor het slaan van geothermie puttenIn deze motie wordt de regering verzocht geen toestemming te geven voor het slaan van geothermie putten in een gebied waar nog niet de aanvullende strategische voorraden en de nationale grondwaterreserves formeel zijn aangewezen.Kerngegevens

nummer 35.531, G
ingediend 4 oktober 2022
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 18 oktober 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Nanninga, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor. (Op 11 oktober 2022 bleek dat de stemmen staakten. PvdA, GroenLinks, CDA, VVD en 50PLUS stemden tegen. De OSF was afwezig bij de stemming.)
indiener(s) M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte (35.531)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering