35.531, H

Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het altijd betrekken van drinkwateraspecten bij het proces van vergunningverlening voor geothermieIn deze motie wordt de regering verzocht om tijdens het proces van vergunningverlening voor geothermie drinkwateraspecten altijd te betrekken.Kerngegevens

nummer 35.531, H
ingediend 4 oktober 2022
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 11 oktober 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, CDA en VVD stemden tegen. De OSF was afwezig bij de stemming.
indiener(s) M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte (35.531)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd