35.538, J

Motie-Gerkens (SP) c.s. over de doorontwikkeling van de CoronaMelder-appIn deze motie wordt de regering opgeroepen waar mogelijk de app door te ontwikkelen door andere imlementaties van de app mogelijk te maken zodat gebruikers ook los van Google en Apple de app kunnen gebruiken.Kerngegevens

nummer 35.538, J
ingediend 6 oktober 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 6 oktober 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen
indiener(s) A.M.V. Gerkens (SP)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
M.M. de Boer (GroenLinks)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
P. Nicolaï (PvdD)
J.E.A.M. Nooren (PvdA)
J. van Pareren (FVD)
dossier(s) Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35.538)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering