35.572, O

Motie-Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over onderzoek naar een neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelastingIn deze motie wordt de regering verzocht om een onderzoek te doen naar een meer neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting en uiterlijk in de eerste helft van 2021 de uitkomsten daarvan met de Kamer te delen.Kerngegevens

nummer 35.572, O
ingediend 8 december 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP en PvdD stemden tegen.
indiener(s) P.H.J. Essers (CDA)
P.W. Geerdink (VVD)
mede ondertekend door N.J.J. van Kesteren (CDA)
H.P.M. Knapen (CDA)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
P.H.J. van der Voort (D66)
dossier(s) Belastingplan 2021 (35.572)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus uitgevoerd


Uitvoering