35.711, G

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een vorm van schuldtransitieIn deze motie wordt de regering verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om tot een vorm van schuldtransitie te komen waarbij de particuliere schulden meer in overeenstemming komen met die van andere EU-lidstaten.Kerngegevens

nummer 35.711, G
ingediend 18 mei 2021
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 25 mei 2021 aangehouden.
vervaldatum aanhouding 15 maart 2022
indiener(s) H. Otten (Fractie-Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Fractie-Otten)
dossier(s) Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie (35.711)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Europese Zaken (EUZA)