35.788, Z

Motie-Van Rooijen (50PLUS) over een andere dekking voor de koppeling van de AOW aan de extra verhoging van het minimumloonIn deze motie wordt de regering verzocht om de handhaving van de koppeling van de AOW aan de extra verhoging van het minimumloon op een andere wijze, die niet specifiek AOW'ers betreft, te dekken dan met het voorstel om de inkomensondersteuning AOW, de zogenaamde IOAOW, voor alle AOW'ers af te schaffen.Kerngegevens

nummer 35.788, Z
ingediend 28 juni 2022
bij Heropening van het debat n.a.v. de regeringsverklaring (vierde termijn)
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD, D66 en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Kabinetsformatie 2021 (35.788)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

Zie ook: