36.200, AK

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de inkomensondersteuning AOWIn deze motie wordt de regering verzocht de verlaging van de IOAOW terug te draaien en de IOAOW derhalve weer te verhogen tot het oude niveau op 1 juli 2023.Kerngegevens

nummer 36.200, AK
ingediend 22 november 2022
bij de Algemene financiële beschouwingen
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 29 november 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. D66, ChristenUnie, CDA en VVD stemden tegen.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door F.J.M. Crone (PvdA)
F. Karimi (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2023 (36.200)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Financiën (FIN) hebben de ministers voor APP, van SZW en van Financién bij brief van 7 december 2022 gevraagd uiterlijk op 9 december 2022 de Kamer te informeren over de wijze waarop deze motie zal worden uitgevoerd. De ministers voor APP en van SZW hebben bij brief van 9 december 2022 gereageerd op dit verzoek.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt deze antwoordbrief op 13 december 2022.

Zie ook:Uitvoering