36.200, AK

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de inkomensondersteuning AOWIn deze motie wordt de regering verzocht de verlaging van de IOAOW terug te draaien en de IOAOW derhalve weer te verhogen tot het oude niveau op 1 juli 2023.Kerngegevens

nummer 36.200, AK
ingediend 22 november 2022
bij de Algemene financiële beschouwingen
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 29 november 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. D66, ChristenUnie, CDA en VVD stemden tegen.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door F.J.M. Crone (PvdA)
F. Karimi (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2023 (36.200)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamer heeft op 13 december 2022 het lid Van Rooijen verlof gegeven om de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen te interpelleren over het niet uitvoeren van deze motie (zie het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW en de minister voor APP van 12 december 2022 over de uitvoering van de motie (EK 36.200 AQ met bijlagen).

De interpellatie vond plaats op 20 december 2022.

Zie ook:Uitvoering