35.899, L herdruk

Motie-Van der Voort (D66) c.s. over informatievoorziening en desinformatie betreffende coronaIn deze motie wordt de regering verzocht om zowel de informatievoorziening als het bestrijden van desinformatie betreffende corona en het coronabeleid te intensiveren en daarover deze kamer te rapporteren.Kerngegevens

nummer 35.899, L herdruk
ingediend 23 november 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 30 november 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD en PVV stemden tegen.
indiener(s) P.H.J. van der Voort (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
dossier(s) Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35.899)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd