35.899

Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19Dit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van de derde verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) met drie maanden van 1 september 2021 tot 1 december 2021. De Twm, bevat de maatregelen in het kader van COVID-19. Deze wet (of onderdelen daarvan) kunnen steeds met drie maanden verlengd worden. De onderdelen waarvan de geldingsduur niet wordt verlengd, vervallen dan.

De verlenging gebeurt met een koninklijk besluit (EK 35.899 / 35.526, A met bijlagen). Nadat het koninklijk besluit is genomen, moet de verlenging via een goedkeuringswet worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2 herdruk) is op 9 november 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, Volt, PvdA, Fractie-Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, Lid Omtzigt en CDA.

Tegen: PVV, SP, PvdD, SGP, DENK, FVD, JA21, BBB, Groep Van Haga.

De fractie van BIJ1 was niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 november 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, D66 en ChristenUnie.

Tegen: SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, PVV en PvdD.

De OSF was afwezig bij de stemmingen.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 23 november 2021. Tijdens dat debat zijn acht moties ingediend.

De stemmingen over het wetsvoorstel en over de moties vonden plaats op 30 november 2021.


Kerngegevens

ingediend

27 augustus 2021

titel

Goedkeuring van het koninklijk besluit van 16 augustus 2021, houdende de derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 393) (Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-59] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-59] documenten