35.925, G

Motie-Crone (PvdA) c.s. over een half miljard uittrekken voor het volkshuisvestingsfonds en het versneld afbouwen van de verhuurderheffingIn deze motie wordt de regering verzocht ook komend jaar een half miljard uit te trekken voor een tweede ronde van het volkshuisvestingsfonds en om versneld de verhuurderheffing af te bouwen.Kerngegevens

nummer 35.925, G
ingediend 16 november 2021
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 21 december 2021.
indiener(s) F.J.M. Crone (PvdA)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
H.M. Prast (PvdD)
A.C.M. Raven (OSF)
C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2022 (35.925)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)

Bijzonderheden

Deze motie was eerder aangehouden op 23 november 2021.