35.925, L

Motie-Van Rooijen (50PLUS) over het indexeren van pensioenenIn deze motie wordt de regering verzocht met een concreet plan te komen voor indexatie in 2022 met terugwerkende kracht als de actuele dekkingsgraad 105% is of hoger.Kerngegevens

nummer 35.925, L
ingediend 16 november 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 23 november 2021 verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, SP, 50PLUS, OSF en PVV stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Miljoenennota 2022 (35.925)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)