35.925, N

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschapIn deze motie wordt de huidige demissionaire regering en de volgende regering af te zien van het wetsvoorstel excessief lenen van de B.V. dan wel het wetsvoorstel in te trekken.Kerngegevens

nummer 35.925, N
ingediend 16 november 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 23 november 2021 verworpen. De Fractie-Otten stemde voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Miljoenennota 2022 (35.925)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)