35.925 VI, Q

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over beëindigen van de samenwerking met landsadvocaat Pels RijckenIn deze motie wordt de regering verzocht om de samenwerking met landsadvocaat Pels Rijcken te beëindigen en daarbij rekening te houden met een ordentelijke afronding van de lopende zaken.Kerngegevens

nummer 35.925 VI, Q
ingediend 31 mei 2022
bij Debat over de Staat van de Rechtsstaat
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 28 juni 2022 aangehouden en op 30 mei 2023 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (35.925 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)