35.925 VI, T

Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over onderzoek naar mogelijke strafbare feiten tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog



In deze motie wordt de regering verzocht om een commissie van met name gezaghebbende juristen in te stellen die tot taak krijgt om op grond van het tot heden beschikbare feitenmateriaal te beoordelen of Nederlandse militairen of gezagsdragers zich tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten en het rapport van de commissie met de Kamer te delen.



Kerngegevens

nummer 35.925 VI, T
ingediend 21 juni 2022
bij debat over de Staat van de Rechtsstaat
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 28 juni 2022 aangehouden.
vervaldatum aanhouding 9 mei 2023
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
J. Recourt (PvdA)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (35.925 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)