35.925 VI, U

Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over eerherstel van dienstweigeraars en deserteurs tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlogIn deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken of en zo ja op welke wijze er grond bestaat eerherstel te verlenen aan de dienstplichtige militaire die veroordeeld zijn wegens dienstweigering of desertie gepleegd tussen 15 augustus 1945 en 21 decmeber 1949 en daarover aan de Kamer te rapporteren.Kerngegevens

nummer 35.925 VI, U
ingediend 21 juni 2022
bij debat over de Staat van de Rechtsstaat
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 28 juni 2022 aangehouden.
vervaldatum aanhouding 9 mei 2023
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
A. Nanninga (Nanninga)
J. Recourt (PvdA)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (35.925 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)