35.925 VI, V

Motie-Talsma (ChristenUnie) c.s. over knelpunten in wetgeving en zorgen over effecten van wetgevingIn deze motie wordt de regering verzocht signalen van instituties als de Hoge Raad, de Raad van State, de Nationale Ombudsman, de Raad voor de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de advocatuur over knelpunten in wetgeving en over zorgen over de effecten van wetgeving in de praktijk jaarlijks te bundelen en - voorzien van een kabinetsreactie - toe te sturen aan beide Kamers der Staten-Generaal.Kerngegevens

nummer 35.925 VI, V
ingediend 21 juni 2022
bij debat over de Staat van de Rechtsstaat
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 28 juni 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen.
indiener(s) H.J.J. Talsma (ChristenUnie)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
D.J.H. van Dijk (SGP)
J. Recourt (PvdA)
A.G.J.M. Rombouts (CDA)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (35.925 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering