35.925 VI, X

Motie-Backer (D66) c.s. over de integrale verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor wetgevingskwaliteitIn deze motie worden, naar aanleiding van aanbevelingen van de Raad van State over de verbetering van de wetgevingskwaliteit en met dat oogmerk de versterking van de integrale verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de ministers van Justitie en voor Rechtsbescherming verzocht opvolging te geven aan met name de institutionele versterking waardoor hun integrale verantwoordelijkheid effectiever zal kunnen worden ingevuld, en hierover aan de Kamer verslag te doen te beginnen in 2023.Kerngegevens

nummer 35.925 VI, X
ingediend 21 juni 2022
bij debat over de Staat van de Rechtsstaat
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 28 juni 2022 aangenomen. Fractie-Nanninga, PVV, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen.
indiener(s) J.P. Backer (D66)
mede ondertekend door P. Nicolaï (PvdD)
J. Recourt (PvdA)
A.G.J.M. Rombouts (CDA)
H.J.J. Talsma (ChristenUnie)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (35.925 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd