35.927, H

Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over een voorstel waarin verlenging van de eerste schijf Vpb per 1-1-2022 ongedaan wordt gemaaktIn deze motie wordt de regering verzocht een voorstel naar het parlement te sturen waarin de verlenging van de eerste schijf Vpb per 1-1-2022 ongedaan wordt gemaakt.Kerngegevens

nummer 35.927, H
ingediend 14 december 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 21 december 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en PvdD stemden voor.
indiener(s) C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F.J.M. Crone (PvdA)
H.M. Prast (PvdD)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
dossier(s) Belastingplan 2022 (35.927)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

Een ordevoorstel om al op 14 december 2021 over deze motie te stemmen werd verworpen.