35.927, J

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over een eenmalige uitkering aan AOW-gerechtigdenIn deze motie wordt de regering verzocht om via de bestaaande koopkrachttegemoetkoming AOW in 2022 een eenmalige uitkering van 200 euro aan AOW gerechtigden uit te betalen.Kerngegevens

nummer 35.927, J
ingediend 14 december 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 21 december 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD, D66 en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
F.J.M. Crone (PvdA)
H. Otten (Otten)
A.C.M. Raven (OSF)
C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
dossier(s) Belastingplan 2022 (35.927)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd