35.961, L

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over invoeren eigen risico voor de kosten van IC-opname voor ongevaccineerdenIn deze motie wordt de regering verzocht om op korte termijn de mogelijkheden te onderzoeken voor het invoeren van een eigen risico voor de kosten van IC-opname voor ongevaccineerden.Kerngegevens