35.982, E

Motie-Prast (PvdD) c.s. over de methodologie voor klimaatbeleid van de Europese RekenkamerIn deze motie wordt de regering verzocht om in Brussel te bepleiten dat de methodologie voor klimaatbeleid van de Europese Rekenkamer wordt verbeterd.Kerngegevens

nummer 35.982, E
ingediend 7 juni 2022
bij Algemene Europese Beschouwingen
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 14 juni 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, D66, SP en PvdD stemden voor.
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
mede ondertekend door F. Karimi (GroenLinks)
N.K. Koffeman (PvdD)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2022 (35.982)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)