35.982, F

Motie-Prast (PvdD) c.s. over invoerrechten op producten uit OekraïneIn deze motie wordt de regering verzocht te doen wat in haar vermogen ligt om de opschorting van invoerrechten op producten uit Oekraïne ongedaan te maken.Kerngegevens

nummer 35.982, F
ingediend 7 juni 2022
bij Algemene Europese Beschouwingen
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 14 juni 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de PvdD stemde voor.
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2022 (35.982)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)