36.067, Z

Motie-Moonen (D66) c.s. over het dichten van een pensioenkloofIn deze motie wordt de regering verzocht een onderzoek in te stellen hoe de achterblijvende pensioenopbouw in het nieuwe pensioenstelsel kan worden weggenomen en de uitkomsten daarvan, alsmede de beleidsvoornemens en het tijdpad van de regering om deze pensioenkloof te dichten, met de Kamer te delen.Kerngegevens

nummer 36.067, Z
ingediend 23 mei 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, SGP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen.
indiener(s) C.P.M. Moonen (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
H.J. Pijlman (D66)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd


Uitvoering