36.194, N

Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over toetsing van de effectiviteit van de maatregelenIn deze motie wordt de regering verzocht te bevestigen dat de rechter moet beoordelen of de minister zorgvuldig onderzoek heeft verricht naar de effectiviteit van de maatregel en of de vaststelling van de feiten betrouwbaar is en het gekozen middel kan dragen. En de Kamer daarover binnen vier weken schriftelijk te berichten.Kerngegevens

nummer 36.194, N
ingediend 16 mei 2023
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 23 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
dossier(s) Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (36.194)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

BijzonderhedenUitvoering