36.194, Q

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het wegwerken van de achterstanden bij de afhandeling van Woo-verzoekenIn deze motie wordt de regering verzocht voortvarend additionele adequate maatregelen te nemen zodat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze achterstand kan wegwerken en aan de wettelijke verplichtingen voldoet.Kerngegevens

nummer 36.194, Q
ingediend 16 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 23 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OSF, Fractie-Nanninga, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (36.194)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)