36.194, U

Gewijzigde motie-Van Hattem (PVV) c.s. over zorgen dat data rond coronamaatregelen openbaar beschikbaar zijnIn deze motie wordt het kabinet opgeroepen te voorkomen dat data bij maatregelen in het kader van de Wpg berusten bij private partijen en ervoor te zorgen dat ze altijd openbaar beschikbaar kunnen worden gemaakt, mits geanonimiseerd en geaggregeerd.

De motie draag het kabinet op de gewijzigde Wpg niet eerder in werking e laten treden dan nadat het parlement alle voornoemde bedoelde data en evaluaties heeft ontvangen en beoordeeld.Kerngegevens

nummer 36.194, U
ingediend 16 mei 2023
gewijzigd 23 mei 2023
behandelstatus gewijzigd
verworpen
toelichting behandelstatus Op 23 mei 2023 verworpen. Fractie-Nanninga, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP, FVD en Fractie-Frentrop.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (36.194)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)