36.194, V

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over aanvullend ontvangen kritiekpunten van wetenschappersIn deze motie wordt het kabinet opgeroepen, voordat de Kamer over het wetsvoorstel zal stemmen, in een brief aan de Kamer met een reactie te komen op de in de brief van prof. dr. Meester genoemde kritiekpunten.Kerngegevens

nummer 36.194, V
ingediend 23 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 23 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, en FVD stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (36.194)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)