36.200, AJ

Motie-Prast (PvdD) c.s. over voorstellen voor financiering van het energieplafondIn deze motie wordt het kabinet verzocht om dit jaar nog te komen met voorstellen voor financiering van het energieplafond in drie verschillende scenario's voor de uitgaven (10, 25 en 40 miljard).Kerngegevens

nummer 36.200, AJ
ingediend 22 november 2022
bij de Algemene financiële beschouwingen
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 29 november 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OSF, Fractie-Nanninga, SP, PvdD, Fractie-Otten en SGP stemden voor.
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
P. Nicolaï (PvdD)
dossier(s) Miljoenennota 2023 (36.200)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)