36.200, AM

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de aansturing van de BelastingdienstIn deze motie wordt de regering verzocht om maatregelen te nemen om de aansturing van de Belastingdienst te verbeteren zodat de voor de Nederlandse economie dringend noodzakelijke fiscale aanpassingen ook uitgevoerd kunnen worden door de Belastingdienst en hiervoor de noodzakelijke middelen beschikbaar te maken.Kerngegevens

nummer 36.200, AM
ingediend 22 november 2022
bij de Algemene financiële beschouwingen
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 29 november 2022 aangehouden.
vervaldatum aanhouding 19 september 2023
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Miljoenennota 2023 (36.200)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)