36.418, L

Motie-Heijnen (BBB) c.s. over een impactanalyse van de afbouw van vrijstellingenIn deze motie wordt de regering verzocht een impact analyse te doen van de afbouw van de vrijstellingen op (1) netcongestie; (2) de bijdrage die WKK-installaties kunnen leveren aan de flexibilisering van het stroomnet; (3) de reële alternatieven die industriële bedrijven hebben voor decarbonisatie vóór 2030; (4) de impact op de C02 emissies; (5) de kosten voor de afnemers van industriële WKK’s en deze analyse uiterlijk in het tweede kwartaal 2024 aan de Kamer te zenden.Kerngegevens

nummer 36.418, L
ingediend 12 december 2023
bij Pakket Belastingplan 2024
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. D66, Volt, SP en PvdD stemden tegen.
indiener(s) E.H.J. Heijnen (BBB)
mede ondertekend door J. Bakker-Klein (CDA)
R. Baumgarten (JA21)
P.W. Geerdink (VVD)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Belastingplan 2024 (36.418)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd