36.418, M

Motie-Heijnen (BBB) c.s. over afschaffing metallurgische en mineralogische procedésIn deze motie wordt de regering verzocht om nader overleg te voeren met de betrokken industrieën om zeker te stellen dat de gehanteerde uitgangspunten van de impactanalyse van Trinomics en BlueTerra juist zijn en dat deze analyse volledig en juist is.

Verder wordt de regering verzocht om ede voorgenomen analyse naar voren te halen, de uitkomsten daarvan met de Kamer te delen en op basis van deze evaluatie met een alternatief voorstel in het Belastingplan 2025 te komen dat minder schadelijk uitpakt voor de economie.Kerngegevens

nummer 36.418, M
ingediend 12 december 2023
bij Pakket Belastingplan 2024
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, SP en PvdD stemden tegen.
indiener(s) E.H.J. Heijnen (BBB)
mede ondertekend door J. Bakker-Klein (CDA)
R. Baumgarten (JA21)
P.W. Geerdink (VVD)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Belastingplan 2024 (36.418)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd